Hoe wordt social media nu al in de klas gebruikt?

Inleiding
Social Media is een ruim begrip en omvat verschillende vormen. We spreken al van Social Media als we praten over blog’s en forums. Social Media wordt op diverse manieren in gebruikt in het onderwijs, maar wordt niet overal toegepast. Social Media kan op vele manieren worden toegepast en varieert van heel praktisch en van organisatorische aard tot ondersteunend aan het leerproces. De manier waarop en of Social Media gebruikt wordt in de klas verschilt per school en hangt vooral af van de docent en het vakgebied.