Overige functies

Naast bovengenoemde (basis)functies wordt Social Media op nog vele andere manieren toegepast in het onderwijs. We zullen nog een aantal voorbeelden van functies noemen en hierbij een kort voorbeeld geven.


- Amusement
Social Media kan ook gebruikt worden om de leerlingen te amuseren. De les kan bijvoorbeeld opgevrolijkt of leuk beëindigd worden doordat de docent een aantal filmpjes van Youtube laat zien.


- Activeren/belangstelling wekken van leerlingen
Door gebruik te maken van Social Media als Youtube en Twitter kunnen leerlingen geactiveerd raken om op te letten en kan de belangstelling van de leerling toenemen. Een rumoerige en niet oplettende klas kan hierdoor veranderen in een rustige en belangstellende klas.


- Communicatie
Leerlingen moeten van veel dingen op de hoogte zijn. Het sociale medium Twitter kan bijvoorbeeld gebruikt worden om roosterwijzigingen en huishoudelijke feiten door te geven aan de leerlingen.