Toepassing

De functies van Social Media kunnen op verschillende manieren worden toegepast. Net als bij de functies zijn er vele manieren waarop Social Media toegepast kan worden in het onderwijs. We noemen net als bij de functies een aantal voorbeelden.


- Overhoringen delen met Wrts.nl
Wrts is een overhoringsprogramma dat online gebruikt kan worden door leerlingen.Overhoringslijsten (woordjes en zinnen) kunnen gedeeld worden met andere leerlingen. Een leerling kan van de docent de opdracht krijgen om voor de rest van de klas een overhoring te maken ter voorbereiding van het proefwerk. De leerling krijgt eerder de betreffende stof door, zodat de overhoring klaar is op het moment dat de toets opgegeven wordt als huiswerk. Voorafgaand aan de toets kunnen alle leerlingen de overhoring gebruiken. Voor het volgende proefwerk krijgt een andere leerling de opdracht een overhoring te maken.
Door op deze manier gebruik te maken van Wrts levert het een aantal voordelen op voor de leerlingen:- Als leerling heb je niet per se een ander nodig om je te overhoren.


Je kunt op elk tijdstip / elke plek leren op het internet.
- De leerling die de overhoring maakt, leert de stof extra goed door het bedenken van de vragen.
- De leerling leert goede vragen formuleren. - Het werk van de leerling wordt geëvalueerd door de andere leerlingen. Ze kunnen hier feedback op geven.
- Doordat de opdracht rouleert, kost het allemaal relatief weinig tijd, terwijl de hele klas bij elk proefwerk profiteert van het systeem.

- Een klassenblog


Gedurende het schooljaar houden de leerlingen een klassenblog bij. Dit kan gedaan worden op de site van mediumblogger. Het blog is in principe openbaar, zodat ouders het klassenblog ook kunnen volgen. Er wordt een schema gemaakt waarin staat wanneer welke leerling een stuk schrijft in de klassenblog. Het is de bedoeling dat elke dag een stuk geschreven wordt. Het onderwerp kan over alles gaan.


Het maken van een klassenblog heeft een aantal positieve gevolgen:

- Leerlingen leren evalueren op het stuk dat zij geschreven hebben.

- Leerlingen leren kort en bondig formuleren, aan de hand van eigen ervaringen.- Ouders krijgen een inkijkje in de klas, wat de betrokkenheid kan vergroten.
- Via de blog kunnen leerlingen en leraren nog eens teruggrijpen naar lesstof of ervaringen eerder in het jaar.- Leerlingen leren een planning te maken
- Leerlingen leren een blogbericht schrijven.
- Leerlingen verbeteren de schrijfvaardigheid

- Leerlingen leren evalueren en reflecteren


- Filmpjes leefomgeving
Leerlingen maken in groepjes filmpjes van hun leefomgeving. Van het soort huizen dat er staan, van de voorzieningen enzovoort. Per groepje kan een ander thema uitgewerkt worden. Leerlingen plaatsen hun filmpjes op een speciaal daarvoor aangemaakt YouTube kanaal. Scholen uit andere landen doen hetzelfde. De filmpjes van de andere scholen kunnen bekeken worden, en zo ontstaat een indruk van hoe er in andere landen wordt geleefd.
In de klas kunnen de filmpjes besproken worden en gekoppeld worden aan andere lessen, bijvoorbeeld wereldoriëntatie/aardrijkskunde.


Het gebruik van Social medium Youtube in het onderwijs brengt de volgende voordelen met zich mee:

- Leerlingen maken kennis met video, en hoe je met video anderen iets kunt vertellen over jezelf en je omgeving.
- Leerlingen maken kennis met andere culturen.
- Leerlingen maken kennis met YouTube.