Functies

De toepassing van Social Media in het onderwijs kan dus erg verschillen. De docent speelt een belangrijke rol in het gebruik van Social Media in het onderwijs. Vanwege de vele functies die Social Media kan hebben en de vele manieren waarop deze functies toegepast worden, lichten we de meest voorkomende functies toe, geven we voorbeelden hierbij en geven we een opsomming van de overige functies die Social Media in het onderwijs kan hebben.


- Informatie en kennisuitwisseling
Informatie verzamelen is met de komst van het internet gemakkelijker geworden. We hebben alleen al via Google toegang tot een gigantisch archief aan bronnen. Steeds meer bronnen zijn bovendien multimediaal en hebben een hoge informatiedichtheid. Sociale Media voegt daar nog iets aan toe: gebruikers van bronnen geven beoordelingen en voegen ‘labels’ toe, zodat ze beter vindbaar worden. (Ervarings)deskundigen zijn gemakkelijker benaderbaar geworden. Zo maak je in sneller en eenvoudige een enquête en vind je op Hyvespagina’s of online groepen snel de doelgroep die je zoekt voor het invullen ervan. Leerlingen kunnen kennis makkelijk ophalen en hun eigen kennis delen met de wereld. Dit kan bijvoorbeeld via weblogs en websites zoals Wikipedia.


- Samenwerkend produceren
‘Samen individueel werken’ is ondertussen bijna een alternatief geworden voor samenwerken op locatie. Het internet biedt de mogelijkheid om met meerdere leerlingen samen te werken aan een document. Een voorbeeld hiervan is Google Docs. Van de documenten die je hiermee maakt is maar één, centraal opgeslagen versie. Leerlingen kunnen het document bijwerken met de kennis die ze hebben. Tijdens het samenwerken leren ze van elkaar: iedereen brengt eigen kennis, vaardigheden en talenten in en geeft de anderen feedback op het geleverde werk. ‘Samen individueel werken’ betekent ook dat de leerlingen individueel een kleinere bijdrage hoeven te leveren voor een grotere eind prestatie.


- Dialoog, debat, toetsen en reflecteren
We leren in dialoog en debat met onze omgeving omgaan. Sociale media ondersteunen dat. Zo kun je in online conversaties elkaars uitingen waarderen, beargumenteren, aanvullen of nuanceren. Anderen kunnen ons helpen met reflecteren door het stellen van de juiste vragen. De mening van leerlingen kan bijvoorbeeld door een eenvoudige ‘poll’ gepeild worden. Leerlingen kunnen ook hun werk online zetten zodat ze op basis van feedback van anderen leerlingen en docenten het werk kunnen verbeteren.