Kennis en inzichten

Als leerlingen samen online aan een document werken kan er gekeken worden naar wat de leerling gedaan heeft. Social Media kan dus ook gebruikt worden om de kennis en inzichten van leerlingen te peilen.

 

Vragen stellen
Leerlingen kunnen op onderwijsforums vragen stellen over een bepaald onderwerp. Deze vragen worden dan door andere leerlingen en docenten beantwoordt. Het voordeel hiervan is dat leerlingen niet alles aan de docent hoeven te vragen en een uitleg kunnen krijgen die ze beter begrijpen. Op forums kunnen leerlingen bovendien anoniem vragen stellen en kunnen ze dieper op het onderwerp in gaan.